Con giống thuộc loại nhỏ nhưng tôi muốn tạo ra con giống lớn hơn thì có khả năng không?

bar

Địa chỉ: KP3, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

Email: hocakoiuonggia1@gmail.com

Con giống thuộc loại nhỏ nhưng tôi muốn tạo ra con giống lớn hơn thì có khả năng không?
Ngày đăng: 08/04/2022 - 586 Lượt xem

Kích thước cá dựa trên 2 yếu tố là bẩm sinh (di truyền) và phát sinh (môi trường, thức ăn).

Cung cấp các loại cá koi (Việt - Nhật) (hocakoiuonggia.com)

Giống như ở người, ở cá cũng có loài lớn nhanh do bẩm sinh hoặc lớn nhanh do quá trình trưởng thành và con của chúng sẽ được di truyền về khả năng này.

Cung cấp các loại cá koi (Việt - Nhật) (hocakoiuonggia.com)

Vì thế, con giống lớn thì nhiều khả năng sẽ sinh ra đời sau là loại cá lớn và tăng trưởng nhanh. Việc vận dụng yếu tố này gọi là phương pháp nhân giống chọn lọc. Vì cá nuôi được kỳ vọng là tăng trưởng tốt nên ở các trang trại nuôi truồng thủy sản, người ta thường áp dụng phương pháp này.

Cung cấp các loại cá koi (Việt - Nhật) (hocakoiuonggia.com)

Tuy nhiên cũng không nhất định con giống nhỏ thì sẽ sinh ra đời sau nhỏ. Tương tự như ở người, yếu tố di truyền không quyết định hoàn toàn.

Hotline
Zalo